یلدا

هندوانه.انار.آجیل مشکل گشا.شیرینی.بکرائی.و......

هنوز نمیدانم چه حکمتی است که معمولا تمامی شادیها و مناسبتها را با خوراکیها جشن میگیریم? میدانم که حتما جوابم را با ذکر هزاران خاصیت از هر کدام از میوه ها و هزاران مواد غذایی دیگر پاسخ خواهید  داد.اما آیا با خوردن این مواد غذائی در همان روز و یا شب خاص تمامی آن خواصی که باید به بدنمان برسانند خواهند رساند  و از انواع  بلاهای  طبیعی و غیرطبیعی در امان خواهیم ماند و در مابقی روزهای سال خوردن آنها بیفایده و بی خاصیت خواهد بود?و اما این خوردنیها هر ساله بدون هیچ تغیری تکرار خواهند شد .و هر سال پدر طبق معمول آخرین نفری خواهد بود که اقدام به خرید هندوانه میکند و هرسال با آخرین هندوانه ای که در بازار موجود است به منزل باز میگردد و مطمئنا طبق معمول هندوانه سفید خواهد بود و پدر سعی میکند که با پاشیدن شکر آن را شیرین کند و یا وعده هندوانه ای بهتر در سال آینده را خواهد داد . اگر در این شب بلند که بلندی اش را به هزاران چیز تشبیه کرده اند که( به نظر من فقط چند دقیقه ای بیشتر است برای هدر دادن) پدر و امثال پدرها به جای خریدن این همه خوراکی که هر ساله هم تکرار می شود و مطمئنا با نخوردنش در آن شب بخصوص هیچ بلائی از آسمان نازل نخواهد شد فقط با خریدن یک کتاب و خواندنش در این شب طولانی از هدر رفتنش جلوگیری میکرد هم بیادماندنی تر بود و هم پر خاصیت تر و هر سال هم متفاوت خواهد بود . این پیشنهادی است به افرادی امثال پدر که هر ساله شانس خرید بهترینهای یلدا را از دست میدهند اما اگر از آن دسته انسانهای سنت پرست هستید و این شب را برای برآورده شدن حاجات خود با خوردن آجیل مشکل گشا می دانید و با خوردن هندوانه دیگه گرمی نمی کنین و اگر نمی خواهید این شب طولانی را با این همه خوراکیهای پر خاصیت و شب نشینی با دوستان و نزدیکان و برای هدر نرفتن آن چند دقیقه بیشتر که معمولا صرف رسیدگی به امور شخصی دیگران می شود حتما از چند روز قبل مقدمات این شب نشینی طولانی را فراهم کنید. 

/ 0 نظر / 19 بازدید