# تولدها
تولدت مبارک از اینکه خانه خاله هستم خوشحالم .از شدت خوشحالی   چنان بالاو پائین می پرم که اصلا به فکر نبود مادرم نیستم ... ادامه مطلب
/ 13 نظر / 6 بازدید
   پراکنده سیاست نمی دانم و نمی نویسم بماند برای آنانی که شیفته مملکت و مملکت داری هستند.نویسندگی نمیدانم و بیشتر برای ارج ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 6 بازدید