# دلتنگیها
 با صدای یک زنگ   از شما چه پنهان چند وقتی بود که شدیدا دلتنگ بودم دلتنگ خاطرات وطنی دلتنگ روزهایی که ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 20 بازدید