# دلتنگیها
 با صدای یک زنگ   از شما چه پنهان چند وقتی بود که شدیدا دلتنگ بودم دلتنگ خاطرات وطنی دلتنگ روزهایی که ... ادامه مطلب
/ 9 نظر / 9 بازدید
   پراکنده سیاست نمی دانم و نمی نویسم بماند برای آنانی که شیفته مملکت و مملکت داری هستند.نویسندگی نمیدانم و بیشتر برای ارج ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 5 بازدید