# معرفی_نامه
   پراکنده سیاست نمی دانم و نمی نویسم بماند برای آنانی که شیفته مملکت و مملکت داری هستند.نویسندگی نمیدانم و بیشتر برای ارج ... ادامه مطلب
/ 2 نظر / 10 بازدید
معرفی نامه م.ج هستم.زاده شده در دهمین روز از مرداد ماه 1360.شهر شیراز از مادری خانه دار و پدری فرهنگی چند سالی ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 20 بازدید