# مناسبتها
     والنتین.روز عشق.روز قلبها.Alla hjärtans dag.   دوستی طی نامه ای از این حقیر خواسته بودند که از این روز زیبا و در ... ادامه مطلب
/ 17 نظر / 17 بازدید
به این روز چه روزی مشه گفت?   صبح که از خواب بیدار میشوم ابتدا : یک مکالمه تلفنی از نوع کاملا ناب با ... ادامه مطلب
/ 10 نظر / 11 بازدید
یلدا هندوانه.انار.آجیل مشکل گشا.شیرینی.بکرائی.و...... هنوز نمیدانم چه حکمتی است که معمولا تمامی شادیها و مناسبتها را با خوراکیها جشن میگیریم? میدانم که ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 18 بازدید
   ٢۵آذر روز ملی مادر سالها از سختیهایت میگذرد نمی خواهم یادآورسختیهایت باشم .سالهاست از شکستت در نبرد با عشق میگذرد نمی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 11 بازدید